س:ببخشین!اعمال تصدی یعنی چه؟
ج:اعمال تصدی از جمله اصطلاحات حقوق عمومی است که از غرب اقتباس شده و در مقابل اعمال حاکمیت استعمال میشه.
س:معنیش چیه؟
ج:اعمالی که دولت نه از حیث اعمال قدرت عمومی بلکه مانند سایر افراد آنرا انجام می دهد.
س:میشه مثال بزنین!
ج:مثل انداختن تقصیر همه کارها به گردن دیگران،نفرت از انتقاد،کسب تجربه به روش آزمون و خطا!!!
س:معنی اعمال حاکمیت چیه؟
ج:عملی که دولت از حیث داشتن قدرت عمومی وبه عنوان اعمال قدرت عمومی انجام می ده.
س:میشه مثال بزنین!
ج:مثل عدم تغییر ساعت در کشور علی رغم اقتصادی بودن آن و برقراری خط هوایی تهران - کاراکاس(پایتخت ونزوئلا)علی رغم غیر اقتصادی بودن آن!!!
**** **** **** ****
س:اگه حکم حقوقی به نفع شخصی صادر بشه و محکوم له فوت کنه آیا حکم قابل اجراست؟
ج:بله در هرصورت قابل اجراست و وراث آن مرحوم،ذینفع حکم محسوب میشن.
س:پدر من درخواست تغییر نام داد وحکم قطعی به نفعش صادر شد ولی ایشون ماه پیش فوت کرد.این حکم چطور قابل اجراست؟
ج:شما برین سنگ قبر ایشون رو اصلاح کنین!!!
**** **** **** ****
س:ببخشین!شوهرم داره تو حیاط به حالت زیگزاگ میدوه!چکار کنم؟
ج:با خونسردی یه تیراندازی خودتون ادامه بدین!انشاا...موفق میشین!!!
**** **** **** ****
س:مجازات مردی که دو همسر اختیار می کنه چیه؟
ج:داشتن دو مادر زن!!!
**** **** **** ****
س:من چند روز پیش عصبانی شدم و یه نفر رو کشتم.حال خیلی پشیمونم و میخوام خودمو معرفی کنم.
ج:آیا برای خودتون وکیل انتخاب کردین؟
ج:نه.تصمیم دارم حقیقت رو بگم!!!!
/ 0 نظر / 3 بازدید