**مهریه **

س : من پژوهشگر مسائل خانواده هستم . تحقیقات اینجانب حکایت از این دارند که فرارآقایان از خانواده و سعی در مجردی سپری کردن اوقات و همچنین غر زدن خانم ها ، دو عامل بسیار مهم می باشد که کانون خانواده را به محل جنگ و نزاع تبدیل می کند ، خواستم بپرسم از نظر حقوقی شما راهکاری برای از بین بردن این دو عامل دارید؟

مشاور: به اعتقاد بنده حذف مهریه می تواند این دو مشکل را در خانواده ها از بین ببرد.

س : لطفاً بیشتر توضیح دهید.

مشاور : ببینید ، با قرار دادن مهریه ، زن طلبکار مرد می شود و بدیهی است که بدهکار ( مرد ) همیشه سعی می کند خود را از چشم طلبکار دور نگه دارد و در نتیجه شاهد فرار آقایان از خانواده هستیم . از طرفی خانم ها چون طلبکار هستند ، حق مسلم خود می دانند که دائم به بدهکار غر بزنند ، همچنان که همه طلبکاران این گونه هستند ، حال اگر مهریه را حذف کنیم ، این دو مشکل حل می شود.

خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان

 

 

*مطالبۀ مهریه از سوی زوجه :

مطالبۀ حق یا آغاز مبارزه در زند گی مشترک*دعوای تمکین از سوی زوج :

دعوت همسر به زندگی مشترک واعلام علاقه یا راهی برای فرار از مجازات ترک نفقه*حق حبس:

اطّلاع از استفادۀ مردان از ابزار قدرت وترساندن همسران در ابتدای زندگی (اصطلاح کشتن گربه دم حجله)موجب پیدایش حق حبس گردیده و به همین جهت بعضی از زنان تا اطّلاع ثانوی از شروع زندگی مشترک علی رغم عقد خودداری می نمایند.

 

***شروط گاه باطل هستند ولی مبطل عقد نیستند.***که خود بر سه قسم اند:
1-شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. مثلا زوجه شرط کند که بعد از ازدواج ادامه تحصیل دهد.
2-شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد مانند ماده 337 قانون تجارت که از دلال می خواهد در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزییات آن مطلع سازد.
3-شرطی که نامشروع باشد. مثلا زوجه شرط نماید که زوج در ایام زناشویی به وی خیانت نکند.

«به نقل از مجله کانون وکلای اصفهان»

 

 

**مشاوره**

س: خیلی سعی می کنم آدم خوبی باشم ، ولی نمی توانم . پیشنهاد شما چیست؟
مشاور: کار سختی است و به نظر بنده نیازی به این کار نیست .
س: پس چه کنم؟
مشاور: فقط کافی است خوب به نظر برسید!

س: آیا می توانیم هر کسی را وصی خود قرار دهیم؟
مشاور: از نظر قانونی چنانچه فرد از نظر عقلی سالم باشد، مشکلی ندارد ولی بعضی مشاغل به نظر بنده باید ممنوع باشد.
س: مثلاً چه کسی؟
مشاور: پزشک معالج !

س : چند روز است زنم خانه را رها کرده و رفته ، رفتم پیش یک حقوقدان گفت دادخواست تمکین بده . خواستم ببینم دادخواست تمکین به زبان ساده یعنی چه ؟ آیا مؤثر خواهد بود ؟
مشاور: تمکین یعنی ، صید ماهی با قلاب سنگ!

س : در سالهای اخیر دانشکده های پزشکی و حقوق ، بدون رعایت کیفیت ، دانشجوی پزشکی و حقوق می پذیرند، خواستم بپرسم به راستی فکری برای این همه فارغ التحصیل کرده اند؟

مشاور: به نظر می رسد این مشکل قابل حل باشد.
س : برای هر دو رشته ؟
مشاور: بله برای هر دو رشته
س : چگونه ؟
مشاور : برای افتتاح هر مطب ، وجود یک حقوقدان را در کنار پزشک الزامی کنند.
س: که چه بشود؟
مشاور: که برای بیماران وصیت نامه تنظیم کنند!!

س : من عضو هیئت مدیره شرکت .... هستم . ما اعضای هیئت مدیره ، بعضی اوقات در جهت حفظ منافع شرکت ، اقداماتی انجام می دهیم که بعضاً با قانون یا تصمیمات مجمع عمومی مغایر است .
مشاور : خوب ؟
س : بازرسی داریم که خیلی صدا می کند ، چه کنیم تا آرام شود؟
مشاور: آن چه صدا می کند باید روغن کاری شود.

/ 0 نظر / 4 بازدید