جراید:  در سوئیس هر پنج دقیقه یک سرقت اتومبیل و در هر پنجاه وشش دقیقه یک  کلاهبرداری می شود

   - جناب سروان داشت یک ماشین را سرقت می کرد، فکر کرده اینجا سوئیسه!!

محضردار: خُبْ همشیره دِگه تصمیمتانِ گِرِفتن که از ای یَره گه سِوا بِرن؟؟!! اگه حاضِرن به مُو اجازه بِدن صیغه طِلاقِ جاری کُنُم!!!!!! خب مو وکیلُم

زوجه : وای مای گاد !! این که لهجش از شوهر منم درب و داغونتره که ؟؟؟!!

                                                  *******************************************************

/ 0 نظر / 5 بازدید