ترمینولوژی طنز حقوقی 1.ازدواج:عقدی است که به موجب آن دو نفر فعلا  از جنس مخالف ،متعهد می شوند که نگذارند آب خوش از گلوی همدیگر پایین برود.

2. اشتباه: یادگار معمولی انسانها و آثار ویژه و ماندگار بزرگان

3. بانک: موسسه ای است که برای مشتریان پولدار خود احترام فراوان قائل است.

4.بشر: ویروسی است که بر جان زمین افتاده است.

5. پزشک:مسئول ورود و خروج انسان به دنیا

6.پلیس:شخصی است که نبودن او باعث ایجاد امنیت برای مجرمان خواهد بود ولی وجود او الزاما احساس امنیت خاطر در شهروندان بوجود نمی آورد.

7.پیری:دورانی است که انسان قادر به بی وفایی نسبت به همسرش نیست.

8.تجربه:قوه ای است که به انسان قدرت می دهد تا اشتباهات مکرر را پس از انجام تشخیص دهد

9.تکلیف:چیزی است که انجامش را از دیگران انتظار داریم نه از خودمان.

10.تلویزیون:وسیله ای است برای نشان دادن همه اشتباهات بشری

11.جهیزیه:ابزاری است که زن هنگام ازدواج برای جنگ با شوهر به خانه او می برد.

12.دروغگو:آدم شریفی است که چون می داند حرف حق تلخ است ،باعث اوقات تلخی دیگران نمی شود.Gordos

13.دست:عضوی است که فقط در روشنایی در اختیار صاحب آن است.

14.دشنام:آنچه بدون منت به ما دهند و البته به مسئولین بیشتر، معمولا متضمن نوعی صله رحم است.

15.رازدار:به کسی گفته می شود که برای حفظ راز و از بین نرفتن آن ،آن را تکثیر می کند.

16.روشنفکر:دائم الحزن

17.زمانه:موجود حسودی که اگر جلوتر از او بایستید با شما به شدت منازعه می کند.


18.
زن:موجودی است که بدون فکر حرف می زند،بر خلاف مرد که بدون فکر عمل می کند

19.زندانی:به کسی گفته می شود که در معرض تهدید آزادی قرار دارد.

 

20.زندگی:تلاشی بیهوده برای ناخوشنودی وراث

21.سازمان هواپیمایی:سازمانی است که معمولا برای مسافران هوایی خود سفر آخرت خوبی آرزو می کند.

22.سخاوت:فضیلتی است که همه دوست دارند ارزان به آن شهره شوند.

23.سرعت عمل:رفتار کارمندان که با سرعتی بیش از سرعت نور می باشد،به عنوان مثال با اینکه اداره ساعت ۱۴تعطیل می شود ،آنها ساعت ۳۰/۱۳ در خانه هستند

24.سفیه:به کسی گفته می شود که فکر می کند پول در زندگی ارزشی ندارد.

25.سکه:نماینده حاکمیت که همیشه بین مردم ،محترم و امرش مطاع است.

26.سنگ قبر:دروغ نامه ای است که برای خوشایند بازماندگان،فریب ملک الموت و اطمینان از عدم بازگشت متوفی بر روی قبر نصب می کنند.

27.عرف:سعی جامعه در فضیلت وانمود دادن اشتباهات گذشتگان که توانایی اصلاح آن را ندارد.

28.علی البدل:عضوی که همیشه دعا می کند تا یکی از اعضای اصلی بمیرد

29.عهد:نوعی آجیل،روی کارتن بسته بندی آن درج عبارت «شکستنی» الزامی است

30.غیبت کردن:دارویی است اشتهاآور که به گردش بهتر خون کمک می کند و توسط پزشکان در سه مرحله قبل از غذا ،بعد از غذاو قبل از خواب توصیه شده است.

31.فرهنگ:به فعالیتهایی گفته می شود که منجر به دست آوردن پول نمی گردد.

32.قانون:به کاری گفته می شود که سرمایه داران آن را انجام داده باشند

33.کتاب:وسیله ای است برای جابجایی مطالب از چند نویسنده به نام یک نویسنده یا از یک نویسنده به نام چند نویسندهLocos

34.مرتد:کسی که باطنش را ظاهر سازد.

35.مرده شور:کسی که همه برای یکبار هم شده مشتری آن می شوند.

36.نماز:عبادتی است که طی انجام آن انسان قول و قرارهای خود را در طول روز به یاد می آورد.

37.وجدان:چیزی است که انسان را از لذت بردن هنگام گناه باز می دارد.

38.وفای به عهد:اسم بی مسما،امر منسوخ،رفتاری است که در افسانه ها ذکر شده است.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید