حقوق علم بررسی قواعد اجتماعی و سیر تحول این قواعد است. بررسی روابط بین دولت و شهروند (حقوق عمومی)، روابط بین اشخاص خصوصی با هم (حقوق خصوصی). حقوق بین‌الملل نیز به مسائل و روابط بین ملت ها، دولت ها، اشخاص و سازمانها در عرصه فراملی و بین‌دولی می‌پردازد.

علم حقوق در شاخه‌های اصلی خود نیز انشعابات داخلی دارد:

 • در حقوق عمومی:
  • "حقوق اساسی" به نحوه اعمال حاکمیت ملی، توزیع قدرت در میان قوا، حقوق بنیادین ملت و نهادهای اصلی قدرت با کارکرد هر یک می‌پردازد و "حقوق اداری" به روابط میان سازمانهای اداری دولت با مردم اختصاص دارد.
  • در "حقوق کیفری" که از رشته‌های مهم حقوق عمومی است که مستقل از آن گسترش یافته است، پدیده مجرمانه شدت و نوع برخورد و میزان قبح جامعه و تحت تأثیر قرار گرفتن افکار عمومی در این خصوص را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
 • در حقوق خصوصی:
  • رشته اصلی "حقوق مدنی" است که به روابط میان اشخاص صرف نظر از موقع اجتماعی آنان می‌پردازد.
  • حقوق تجارت
  • آیین دادرسی
 • در حقوق بین‌الملل:
  • حقوق بین‌الملل خصوصی که هر یک به شعبات فرعی بسیار تقسیم می‌شوند.
  • حقوق بین‌الملل عموم نیز به رابطه دولتها، به منزله اعضای مستقل و برابر در جامعه بین‌المللی، با یکدیگر و با سازمانهای بین‌المللی و اخیرا اشخاص خصوصی می‌پردازد.

"حقوق بش" که از شاخه‌های جدید حقوق است و جای اصلی آن در فلسفه حقوق قرار دارد، از لحاظ عملی بیشترین مباحث خود را در حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق عمومی مطرح ساخته است.

 

/ 2 نظر / 6 بازدید

سلام میخاهید به تعداد وبلا گ ها بیفزایید؟به هرحال من دو مورد را به صورت پیشنهاد عرض میکنم 1-اقتصادی 2- ورزشی وبطور خاص در اینج فوتبال که هر دو چالشی هستند؟

اول نگاه گذرا به وبلاگ هاتون داشتم اقتصاد زیرا دیروز و امروز و فردا همه ازان سخن خواهند گفت و بدان وسیله میتوان عامه مردم را در جهت دهی و بسامان کردن زندگی اقتصاد یشان یاری دادفوتبال با وبلاگی مخصوص به خودبرای انکه از عوارض تزریق نا بجای پول و باند بازی ها تا حدودی مانع شویدو با خوبیهای مستتر در تاریخ ان و توسل به مرامنامه های پهلوانان این سرزمین هم خفاظی برای فوتبالیستها ایجاد کنید هم اشاعه دهنده سیره جوانمردی در این طیف از ورزشکاران باشید اما این نظر به هر حال اشتباه بود ببخشید بخاطر حواشی لجام گسیخته ان من ای پیشنهاد را پس میگیرم متشکرم