اصالت : اشانتیون ثروت یا مقام  
صلاحیت : اختیار قانونی یک مأمور رسمی برای انجام ندادن پاره ای امور
قانون تجارت : قانونی است در خصوص روابط تجار و معاملات تجاری که آخر آن ورشکستگی قرار دارد
قانون ثبت احوال : قانونی است که مأموران ثبت احوال را ملزم به ثبت وقایع ناخوشایند زندگی به ترتیب اولویت مینماید
قانون ثبت اسناد : قانونی است که اختلافات ثبتی رااختلافات ملکی مینماید .
قوه مجریه : قوه ای که در مورد عملی بودن یا نبودن تصمیم قوه مقننه تصمیم می گیرد 
کارمند :  آدمی است که کاری را که فردا می تواند انجام دهد امروز انجام ندهد 
کارمند نمونه : کارمندی است که یک کار غیر ضروری را به نحو احسن انجام میدهد                              
گدا : آدمی که تقاصای او بیش از عرضه اش است
گوش : علی البدل عقل 
مجرد : آدمی که با خوش به بستر می رود .         
مدرک تحصیلی : تامین دلیل سواد
مرز نبوغ : مرزی است که تعلیمات عمومی و خانوادگی مانع از عبور از آن می شود
مقاله حقوقی: قوانین پشت و رو شده
منو : نوشته ای است که سرانه مطالعه آن در بین اغنیا زیاد است
نسل سوم :نسلی است مملو از تبعیت و طغیان نسبت به تکنولوژی و والدین بر خلاف نسل قبلی که تبعیت از والدین و طغیان نسبت به تکنولوژی داشت    
سازمان رفاهی تفریحی : سازمانی که برای از بین بردن وقت دیگران برنامه ریزی می کند .
سعه صدر : فهم این نکته که افکار دیگران نیز به اندازه افکار ما احمقانه است .
شورای حل اختلاف : واگذاری چاپ اسکناس به بخش خصوصی Anciano

/ 0 نظر / 11 بازدید