آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی در امور کیفری وضع شده‌است

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ۱:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/۱۱